انواع کلت های ساچمه ای که جهت تمرینات تیراندازی و در

 برخی موارد به عنوان ابزار دفاع  مورد استفاده قرار میگیرد.

سیستم مکانیکی این کلت ها بوسیله فشار گاز CO2 است  که

 کپسول آن در قبضه تپانچه ای سلاح قرار گرفته است و قابل تعویض می باشد.

 

مدل : BERETTA 92 FS
كارخانه سازنده : UMAREX Germany

سیستم مکانیکی : فشار گاز CO2 ‍
كاليبر: 4.5 ميلي متر
ظرفيت خشاب: 8 عدد
طول سلاح: 210 ميلي متر
سرعت اوليه گلوله: 120 متر در ثانيه
وزن سلاح: 1260 گرم
طول لوله : 115  ميلي متر
وزن كپسول گاز : 12 گرم
نوع ساچمه قابل شليك : گرد- سرتخت-سرگرد - سر تيز
تعداد خان : 10 عدد 

 

 

 

 

 

مدل : WALTHR CP-88
كارخانه سازنده : UMAREX Germany

سیستم مکانیکی : فشار گاز CO2 ‍
كاليبر: 4.5 ميلي متر
ظرفيت خشاب: 8 عدد
طول سلاح: 180ميلي متر
سرعت اوليه گلوله: 120 متر در ثانيه
وزن سلاح: 1040 گرم
طول لوله : 90.9 ميلي متر
وزن كپسول گاز : 12 گرم
نوع ساچمه قابل شليك : گرد- سرتخت-سرگرد - سر تيز
تعداد خان : 10 عدد
  

 

 

  

 

 

 

 

مدل : WALTHR CP-99
كارخانه سازنده : UMAREX Germany

سیستم مکانیکی : فشار گاز CO2 ‍
كاليبر: 4.5 ميلي متر
ظرفيت خشاب: 8 عدد
طول سلاح: 180ميلي متر
سرعت اوليه گلوله: 110متر در ثانيه
وزن سلاح: 740 گرم
طول لوله : 85 ميلي متر
وزن كپسول گاز : 12 گرم
نوع ساچمه قابل شليك : گرد- سرتخت-سرگرد - سر تيز
تعداد خان : 10 عدد 

 

 

 

 

 

مدل : GAMO P-23
كارخانه سازنده : GAMO Spain

سیستم مکانیکی : فشار گاز CO2 ‍
كاليبر: 4.5 ميلي متر
ظرفيت خشاب: 12عدد
طول سلاح: 180 میلی متر
سرعت اوليه گلوله: 90متر در ثانيه
وزن سلاح: 460 گرم
طول لوله : 106 ميلي متر
وزن كپسول گاز : 12 گرم
نوع ساچمه قابل شلیک : گرد
تعداد خان : 4 عدد

 

 

 

 

 

 

مدل : Magnum Baby Desert Eagle
كارخانه سازنده : UMAREX England

سیستم مکانیکی : فشار گاز CO2 ‍
كاليبر: 4.5 ميلي متر
ظرفيت خشاب: 8 عدد
طول سلاح: 210میلی  متر
سرعت اوليه گلوله: 120 متر در ثانيه
وزن سلاح: 406 گرم
طول لوله : 100 میلی متر
وزن كپسول گاز : 12 گرم
نوع ساچمه قابل شليك : گرد- سرتخت-سرگرد - سر تيز

 

 

 

 


 

 

مدل : WALTHR CP-88 Competition
كارخانه سازنده : UMAREX Germany

سیستم مکانیکی : فشار گاز CO2 ‍
كاليبر: 4.5 ميلي متر
ظرفيت خشاب: 8 عدد
طول سلاح: 230 ميلي متر
سرعت اوليه گلوله: 120 متر در ثانيه
وزن سلاح: 1040 گرم
طول لوله : 140 میلی متر
وزن كپسول گاز : 12 گرم
نوع ساچمه قابل شليك : گرد- سرتخت-سرگرد - سر تيز
تعداد خان : 12 عدد
    

 

 

 

 

 

 

 

مدل : Magnum Desert Eagleكارخانه سازنده : UMAREX England

سیستم مکانیکی : فشار گاز CO2 ‍
كاليبر: 4.5 ميلي متر
ظرفيت خشاب: 8 عدد
طول سلاح: 280میلی  متر
سرعت اوليه گلوله: 120 متر در ثانيه
وزن سلاح: 1100 گرم
طول لوله : 144 میلی متر
وزن كپسول گاز : 12 گرم
نوع ساچمه قابل شليك : گرد- سرتخت-سرگرد - سر تيز
تعداد خان : 12 عدد
    

+ نوشته شده توسط مجتبی در دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۸ و ساعت 12:39 |


Powered By
BLOGFA.COM